Avis Legal

  1. El titular d'aquest lloc web és Badalona Idiomes, amb N.I.F. A58991209, amb domicili al Carrer Ribas i Perdigó, 37.
  2. L'accés al site de Badalona Idiomes es gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de Badalona Idiomes Qualsevol utilització del mateix contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d'acord  a la legislació vigent.